Forside


Frømodning i rødkløver

Last ned artikkel om frømodning rødkløver: Frømodning hos rødkløver til Frønytt

Fra Trygve Aamlid, NIBIO Landvik, har vi fått den vedlagte artikkelen (se linken over) om frømodning i rødkløver, svært aktuelt tema nå like før nedsviing av rødkløver.

I artikkelen går det fram at rødkløver har spiredyktige frø, 85 %, to uker etter pollinering og spireevnen fortsetter å øke fram til innmatingen er ferdig med maksimal frøvekt etter 22-24 dager etter pollinering.

Ved mye regn i modningstida går spireevnen betydelig ned i siste del av modningsfasen. Frøet mister den rødfiolette fargen under de fuktige forholdene og blir mer brune. Frø med stor andel fiolett farge er altså et tegn på god kvalitet mht spireevne.

Når en svir eller skårlegger enga stopper innmatinga ganske fort opp og en oppnår ikke videre mating av frøa. Frø med grønnskjær vil også bidra til frøavlinga, de har spireevne og når de er tørre tåler de treskinga, men disse frøene vil være mer utsatte for å miste spireevnen om det blir mye regn etter sviing.

Trygve avslutter med å poengtere at det er viktigere at vanninnholdet i loa ved tresking er lavt enn at det blir svidd ved 50, 60 eller 70 % modne hoder.

God lesing!

Rødkløverfrøavlere og andre interesserte, vi treffes vel ved tresksamlingen om noen dager?

Tabell slagerhastighet og husk markdagen

Ved frøtresking er det viktig å benytte riktig slagerhastighet, for stor hastighet skader spireevnen. Vedlagt finner dere en tabell over slagerhastigheter i forhold til slager diameter, en altså også være sikker på hvilken diameter slager på egen hastighet har. I første kolonne er det lagt inn diameter på forsøktresker, neppe særlig aktuelt for andre oss i NLR.

Her er slagertabellen:
Tabell-slagerhastighet

Markdag frøtresking

Velkommen til markdag i frøtresking torsdag 27. juli på Kjølsrød, Revetal kl 9.00

Aage Bergan fra Bergan Maskinsalg AS kommer med gode råd og veiledninger, en lokal tresker brukes til intruksjonene. Dersom været og frømodningen tillater det så vil vi reise ned i en naboeng med engsvingel og se og disktuere innstilling av tresker i praksis.

Dersom det passer i forhold til tresking så vil den nye treskeren på Kjølsrød være kunne tas i øyesyn, det er en Claas rotortresker.

Matserving: det grilles

Felleskjøpets såkorndyrkerlag er også inviteret og vil fortsette etter mat med eget program med bl. tørker, hønsehirse og ut å kikke på et felt med vekstregulering i Mirakel vårhvete, det er sendt ut eget program.

 

 

Markdag Agder

Torsdag 4. mai kl. 18.00-19.00 hos Knut Lia, Grimstad

Veiforklaring: Fra vest: E-18, ta av på til Rygene (407), kjør forbi vannet Temse, her er det en oppstillingsplass, ta av til høyre, deretter de to neste til venstre.

Tema:

  • Gjødsling
  • Ugras
  • Annet aktuelt

Enkel servering! Alle er hjertelig velkommen!

Hilsen Aust-Agder Frøavlerlag og NLR Agder v/Astrid Gissinger, tlf. 917 36 3115