Årsmøte i Aust-Agder frøavlerlag

Innkalling til årsmøte i Aust- Agder Frøavlerlag Årsmøtet vil bli holdt mandag 26. februar 2017 kl. 19.00 på Forsøksgården, NIBIO Landvik. Saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to personer til å skrive under protokollen Årsmelding for 2017 (se vedlegg) Regnskap for 2017 (deles ut på årsmøtet) Kontingent og bevilgninger:Kontingent 2018: kr 300,-. NLR Agder, godtgjørelse sekretariat kr 10.000,- Forslag til nytt navn på laget: Agder Frøavlerlag. Fastsetting av godtgjørelser for styremedlemmer 2018, forslag fra valgkomiteen Kr. 3000,- til leder, kr 1500,- til styremedlemmer (uendret). Valg Ikke på valg: Styremedlemmer: Thomas Rosseland (valgt inn i 2017 for 3 år) Knut Lia (valgt inn i 2016 for 3 år) Valgkomiteen: Olav Nokevje, valgt inn i 2016 for 3 år Jan Terje Håkedal, valgt inn i 2017 for 3 år. Valgkomiteen sitt forslag kommer på årsmøtet. God servering! Faglig program: Oppsummering av avling og kvalitet på mottatt frø i 2017, v/Tor Osmund Våga og Geir Paulsen, FKRA Nytt fra frøavlsforskningen v/Trygve Aamlid og Lars T. Havstad, Bioforsk Øst. Avd. Landvik Vi håper på godt fremmøte og ønsker alle medlemmer vel møtt! Hilsen styret i Aust-Agder Frøavlerlag   … Les mer

Markdag Agder

Torsdag 4. mai kl. 18.00-19.00 hos Knut Lia, Grimstad Veiforklaring: Fra vest: E-18, ta av på til Rygene (407), kjør forbi vannet Temse, her er det en oppstillingsplass, ta av til høyre, deretter de to neste til venstre. Tema: Gjødsling Ugras Annet aktuelt Enkel servering! Alle er hjertelig velkommen! Hilsen Aust-Agder Frøavlerlag og NLR Agder v/Astrid Gissinger, tlf. 917 36 3115 … Les mer

Årsmøte i Aust-Agder Frøavlerlag

Når: Mandag 6. mars kl 19. Sted: Reddalsveien 215, Forsøksgården NIBIO Landvik. Saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to personer til å skrive under protokollen Årsmelding for 2016 Regnskap for 2016 Kontingent og bevilgninger: Valg Framsatte forslag God servering! Faglig program: Oppsummering av avling og kvalitet på mottatt frø i 2016, v /Tor Osmund Våga og Geir Paulsen, FKRA Nytt fra frøavlsforskningen v/ Trygve Aamlid og Lars T. Havstad, Bioforsk Øst. Avd. Landvik Vi håper på godt fremmøte og ønsker alle medlemmer vel møtt! Hilsen styret i Aust-Agder Frøavlerlag   … Les mer

Kurs i tørking av frø og korn

Vi vil gjerne invitere dere til kurs om tørker og tørking av frø og korn. Er du usikker på om garasjen kan bygges om til tørking av frø, eller planlegger du ei ny korntørke? Da passer dette kurset for deg! Bli med å lære om frø og korntørker av bygnings- og kornrådgiver Svein Ivar Ånestad fra NLR Østafjells og Alf Gunnar Nøkland. Når: Tirdag 28. februar kl. 18-21 Sted: Reddalsveien 215, Landvik, Grimstad Tema: Tunplanlegging og logistikk Tørketyper og utstyr – både i nybygg og eksisterende bygg Varmetilskudd – bioenergi eller ikke…? Tre-, stål- eller betongbygg – hva koster det? Anbud – riktig bygg til riktig pris Brannsikkerhet Deltakeravgift: 400,- Påmelding: astrid.gissinger@nlr.no, 917 63 115 innen 22. februar. Enkel servering. Vel møtt!   Hilsen Alf Gunnar Nøkland, bygg Astird Gissinger, engfrø Sigbjørn Leidal, korn   Arr: NLR Agder … Les mer

Årsmøte i Aust-Agder Frøavlerlag

Innkalling til årsmøte i Aust- Agder Frøavlerlag Årsmøtet vil bli holdt mandag 7. mars 2016 kl. 19.00 på Forsøksgården, Nibio Landvik. Saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to personer til å skrive under protokollen Årsmelding for 2015 (se vedlegg) Regnskap for 2015 (deles ut på årsmøtet) Kontingent og bevilgninger:Kontingent 2015: kr 250,- NLR Agder, godtgjørelse sekretariat kr 7.000,- Fastsetting av godtgjørelser for styremedlemmer 2016, forslag fra valgkomiteen: Kr. 3000,- til leder, kr 1500,- til styremedlemmer (uendret). Valg Ikke på valg: Styremedlemmer: Thomas Rosseland, (valgt inn i 2014 for 3 år) Torleiv Messel (valgt inn i 2015 for 3 år) Valgkomiteen: Gudmund Steine (valgt inn i 2014-2016). Leder 2017 Christian Birknes (Valgt inn i 2015 for 3 år) Valgkomiteen sitt forslag: a) Styremedlem: Knut Lia (2016-2018) b) 1 vara til styret: Geir Delin   2. vara til styret: Roy Atle Jore c) Leder: Torleiv Messel d) Nestleder: Knut Lia e) Kasserer: Thomas Rosseland f) Revisor: Hogne Prestegård g) Valgkomiteen: Olav Nokevje (2016-2018) h) To representanter til utsending til årsmøte i Norsk Frøavlerlag: 8. Framsatte forslag God servering! Faglig program: Oppsummering av avling og kvalitet på mottatt frø i 2015, v /Tor Osmund Våga og Geir Paulsen, FKRA Nytt fra … Les mer