Årsmøte i Aust-Agder frøavlerlag

Innkalling til årsmøte i Aust- Agder Frøavlerlag Årsmøtet vil bli holdt mandag 26. februar 2017 kl. 19.00 på Forsøksgården, NIBIO Landvik. Saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to personer til å skrive under protokollen Årsmelding for 2017 (se vedlegg) Regnskap for 2017 (deles ut på årsmøtet) Kontingent og bevilgninger:Kontingent 2018: kr 300,-. NLR Agder, godtgjørelse sekretariat kr 10.000,- Forslag til nytt navn på laget: Agder Frøavlerlag. Fastsetting av godtgjørelser for styremedlemmer 2018, forslag fra valgkomiteen Kr. 3000,- til leder, kr 1500,- til styremedlemmer (uendret). Valg Ikke på valg: Styremedlemmer: Thomas Rosseland (valgt inn i 2017 for 3 år) Knut Lia (valgt inn i 2016 for 3 år) Valgkomiteen: Olav Nokevje, valgt inn i 2016 for 3 år Jan Terje Håkedal, valgt inn i 2017 for 3 år. Valgkomiteen sitt forslag kommer på årsmøtet. God servering! Faglig program: Oppsummering av avling og kvalitet på mottatt frø i 2017, v/Tor Osmund Våga og Geir Paulsen, FKRA Nytt fra frøavlsforskningen v/Trygve Aamlid og Lars T. Havstad, Bioforsk Øst. Avd. Landvik Vi håper på godt fremmøte og ønsker alle medlemmer vel møtt! Hilsen styret i Aust-Agder Frøavlerlag   … Les mer

Frømodning i rødkløver

Last ned artikkel om frømodning rødkløver: Frømodning hos rødkløver til Frønytt Fra Trygve Aamlid, NIBIO Landvik, har vi fått den vedlagte artikkelen (se linken over) om frømodning i rødkløver, svært aktuelt tema nå like før nedsviing av rødkløver. I artikkelen går det fram at rødkløver har spiredyktige frø, 85 %, to uker etter pollinering og spireevnen fortsetter å øke fram til innmatingen er ferdig med maksimal frøvekt etter 22-24 dager etter pollinering. Ved mye regn i modningstida går spireevnen betydelig ned i siste del av modningsfasen. Frøet mister den rødfiolette fargen under de fuktige forholdene og blir mer brune. Frø med stor andel fiolett farge er altså et tegn på god kvalitet mht spireevne. Når en svir eller skårlegger enga stopper innmatinga ganske fort opp og en oppnår ikke videre mating av frøa. Frø med grønnskjær vil også bidra til frøavlinga, de har spireevne og når de er tørre tåler de treskinga, men disse frøene vil være mer utsatte for å miste spireevnen om det blir mye regn etter sviing. Trygve avslutter med å poengtere at det er viktigere at vanninnholdet i loa ved tresking er lavt enn at det blir svidd ved 50, 60 eller 70 % modne hoder. … Les mer

Tabell slagerhastighet og husk markdagen

Ved frøtresking er det viktig å benytte riktig slagerhastighet, for stor hastighet skader spireevnen. Vedlagt finner dere en tabell over slagerhastigheter i forhold til slager diameter, en altså også være sikker på hvilken diameter slager på egen hastighet har. I første kolonne er det lagt inn diameter på forsøktresker, neppe særlig aktuelt for andre oss i NLR. Her er slagertabellen: Tabell-slagerhastighet Markdag frøtresking Velkommen til markdag i frøtresking torsdag 27. juli på Kjølsrød, Revetal kl 9.00 Aage Bergan fra Bergan Maskinsalg AS kommer med gode råd og veiledninger, en lokal tresker brukes til intruksjonene. Dersom været og frømodningen tillater det så vil vi reise ned i en naboeng med engsvingel og se og disktuere innstilling av tresker i praksis. Dersom det passer i forhold til tresking så vil den nye treskeren på Kjølsrød være kunne tas i øyesyn, det er en Claas rotortresker. Matserving: det grilles Felleskjøpets såkorndyrkerlag er også inviteret og vil fortsette etter mat med eget program med bl. tørker, hønsehirse og ut å kikke på et felt med vekstregulering i Mirakel vårhvete, det er sendt ut eget program.     … Les mer

Markdag Agder

Torsdag 4. mai kl. 18.00-19.00 hos Knut Lia, Grimstad Veiforklaring: Fra vest: E-18, ta av på til Rygene (407), kjør forbi vannet Temse, her er det en oppstillingsplass, ta av til høyre, deretter de to neste til venstre. Tema: Gjødsling Ugras Annet aktuelt Enkel servering! Alle er hjertelig velkommen! Hilsen Aust-Agder Frøavlerlag og NLR Agder v/Astrid Gissinger, tlf. 917 36 3115 … Les mer

MCPA i grasfrøeng mot tistel

Mattilsynet har godkjent søknaden fra Norsk Frøavlerlag om bruk av MCPA i grasfrøeng mot tistel. Tilleggsetikett og skjema for ansvarsforhold legges ut på nettsiden her sammen med øvrige off-label etiketter når justert etikett er godkjent. Dette vil ligge klart i god tid til det er aktuelt å benytte denne godkjenningen

Årsmøte i Aust-Agder Frøavlerlag

Når: Mandag 6. mars kl 19. Sted: Reddalsveien 215, Forsøksgården NIBIO Landvik. Saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to personer til å skrive under protokollen Årsmelding for 2016 Regnskap for 2016 Kontingent og bevilgninger: Valg Framsatte forslag God servering! Faglig program: Oppsummering av avling og kvalitet på mottatt frø i 2016, v /Tor Osmund Våga og Geir Paulsen, FKRA Nytt fra frøavlsforskningen v/ Trygve Aamlid og Lars T. Havstad, Bioforsk Øst. Avd. Landvik Vi håper på godt fremmøte og ønsker alle medlemmer vel møtt! Hilsen styret i Aust-Agder Frøavlerlag   … Les mer

Kurs i tørking av frø og korn

Vi vil gjerne invitere dere til kurs om tørker og tørking av frø og korn. Er du usikker på om garasjen kan bygges om til tørking av frø, eller planlegger du ei ny korntørke? Da passer dette kurset for deg! Bli med å lære om frø og korntørker av bygnings- og kornrådgiver Svein Ivar Ånestad fra NLR Østafjells og Alf Gunnar Nøkland. Når: Tirdag 28. februar kl. 18-21 Sted: Reddalsveien 215, Landvik, Grimstad Tema: Tunplanlegging og logistikk Tørketyper og utstyr – både i nybygg og eksisterende bygg Varmetilskudd – bioenergi eller ikke…? Tre-, stål- eller betongbygg – hva koster det? Anbud – riktig bygg til riktig pris Brannsikkerhet Deltakeravgift: 400,- Påmelding: astrid.gissinger@nlr.no, 917 63 115 innen 22. februar. Enkel servering. Vel møtt!   Hilsen Alf Gunnar Nøkland, bygg Astird Gissinger, engfrø Sigbjørn Leidal, korn   Arr: NLR Agder … Les mer

En rein tresker sprer ikke ugras

Vestfold frøavlerlag har fått laget en brosjyre om reingjøring av treskere, en viktig sak for den som er avhengig av å levere en avling fri for ugras. Dessuten ser en nå at enkelte ugras, og i serdeles sett hønsehirse, sprer seg fort og blir et problem for bonden. Hønsehirse er oppe til vurdering hos Mattilsynet, det kan komme forskrifter som omhandler dette ugraset. Vestfold Frøavlerlag har invitert seg sjøl til Mattilsynet, noe som Mattilsynet var glad for at bransjen sjøl tar initiativ til å gjøre noe med problemet. Les brosjyren under, det nyttig, om ikke annet så som inspirasjon til å få gjort denne jobben ordentlig. Ta gjerne å oppfordre andre til å ta reingjøringsjobben seriøst. Tidligere var det en godkjenningsordning for reingjorte treskere som skulle ut i storfrøa grasarter, Ragnar Lensberg som var autorisert for å godkjenne treskerene benyttet skjema som dere finner på siste side i brosjyren. Unngå spredning av floghavre og hønsehirse med god treskerreingjøring … Les mer

Følg med i frøengene også etter du er ferdig med høstarbeidet der

Enkelte år slik som i år blir det gode muligheter for utvikling av sopp i frøenga. Dersom høstarbeidet i enga allerede er utført kan slik angrep komme langt før det oppdages om det oppdages. I noen av artene vi frøavler er det mulig å gjennomføre en høstsprøyting med et soppmiddel. Acanto Prima og Delaro er godkjent i noen arter, se under off-label i menyen her. .   … Les mer