Forside


Fagartikler og rapporter

Fagartiklene som NIBIO Landvik (Lars og Trygve) har bidratt med finner du på under menyen “Fag, rapporter m.v.”. Lars og Trygve har skrevet fem fagartikler for Norsk Frøavlerlag i år, disse er sendt ut med Frønytt, men også lagret på nettsiden til Norsk Frøavlerlag (det er her). Link direkte til artiklene: denne linken. … Les mer

Zypar kan benyttes mot ugras i grasfrøgjenlegg

Zypar er godkjent på minor use etikett i gjenlegg til grasfrøeng 😊 Mattilsynet har nettopp godkjent søknaden om å få benytte Zypar i “bruksområde av mindre betydning”, altså det som vi ofte kaller minor use. Zypar inneholder florasulam som mange kjenner fra tidligere i Primus, det andre aktivstoffet er Halauksifen som også finnes Pixxaro. Med muligheten til å benytte Zypar … Les mer

Frøkveld 2021

Husk frøkveld – Teams mandag 22. mars kl 19.00 – Norsk Frøavlerlag inviterer Sist år ble det gjennomført en «frøkveld» som webinar på Teams med erfaringer og resultater fra foregående sesong. Den gangen var det i utgangspunktet en avtale med NIBIO (Lars og Trygve) om et fysisk møte for frøavlere i Vestfold Frøavlerlag, men på grunn av koronasituasjonen ble det … Les mer

Fagartikler fra NIBIO

Norsk Frøavlerlag har avtalt med Lars og Trygve i NIBIO om frøartikler som de skal skrive og sende ut med Frønytt. Fagartiklene legger vi også ut her på nettsiden til Norsk Frøavlerlag. En artikkel i hver av månedene januar, februar, mars og april. Den første artikkelen finner du i lenken under: «Vekstregulering og forsommerpussing i rødkløverfrøeng» … Les mer

Frøkurs

Vestfold Frøavlerlag inviterer til frøkurs torsdag 22. oktober kl 9.30-15.30 på Vindfjelltunet. Program første dag: Etablering, ugrasbekjempelse, gjødsling og vekstregulering. Lars T Havstad og Trygve Aamlid fra NIBIO og frøavlsrådgivere i NLR Viken er foredragsholdere på den første kursdagen. Kurset er planlagt gjennomført med flere kursdager hvor den første blir 22. oktober. Kurset støttes av RK-midler fra Vestfold og Telemark … Les mer