Tabell slagerhastighet og husk markdagen

Ved frøtresking er det viktig å benytte riktig slagerhastighet, for stor hastighet skader spireevnen. Vedlagt finner dere en tabell over slagerhastigheter i forhold til slager diameter, en altså også være sikker på hvilken diameter slager på egen hastighet har. I første kolonne er det lagt inn diameter på forsøktresker, neppe særlig aktuelt for andre oss i NLR. Her er slagertabellen: … Les mer

Markdag Agder

Torsdag 4. mai kl. 18.00-19.00 hos Knut Lia, Grimstad Veiforklaring: Fra vest: E-18, ta av på til Rygene (407), kjør forbi vannet Temse, her er det en oppstillingsplass, ta av til høyre, deretter de to neste til venstre. Tema: Gjødsling Ugras Annet aktuelt Enkel servering! Alle er hjertelig velkommen! Hilsen Aust-Agder Frøavlerlag og NLR Agder v/Astrid Gissinger, tlf. 917 36 … Les mer

MCPA i grasfrøeng mot tistel

Mattilsynet har godkjent søknaden fra Norsk Frøavlerlag om bruk av MCPA i grasfrøeng mot tistel. Tilleggsetikett og skjema for ansvarsforhold legges ut på nettsiden her sammen med øvrige off-label etiketter når justert etikett er godkjent. Dette vil ligge klart i god tid til det er aktuelt å benytte denne godkjenningen

Årsmøte i Aust-Agder Frøavlerlag

Når: Mandag 6. mars kl 19. Sted: Reddalsveien 215, Forsøksgården NIBIO Landvik. Saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to personer til å skrive under protokollen Årsmelding for 2016 Regnskap for 2016 Kontingent og bevilgninger: Valg Framsatte forslag God servering! Faglig program: Oppsummering av avling og kvalitet på mottatt frø i 2016, v /Tor Osmund Våga og Geir Paulsen, … Les mer

Kurs i tørking av frø og korn

Vi vil gjerne invitere dere til kurs om tørker og tørking av frø og korn. Er du usikker på om garasjen kan bygges om til tørking av frø, eller planlegger du ei ny korntørke? Da passer dette kurset for deg! Bli med å lære om frø og korntørker av bygnings- og kornrådgiver Svein Ivar Ånestad fra NLR Østafjells og Alf … Les mer

En rein tresker sprer ikke ugras

Vestfold frøavlerlag har fått laget en brosjyre om reingjøring av treskere, en viktig sak for den som er avhengig av å levere en avling fri for ugras. Dessuten ser en nå at enkelte ugras, og i serdeles sett hønsehirse, sprer seg fort og blir et problem for bonden. Hønsehirse er oppe til vurdering hos Mattilsynet, det kan komme forskrifter som omhandler … Les mer

Følg med i frøengene også etter du er ferdig med høstarbeidet der

Enkelte år slik som i år blir det gode muligheter for utvikling av sopp i frøenga. Dersom høstarbeidet i enga allerede er utført kan slik angrep komme langt før det oppdages om det oppdages. I noen av artene vi frøavler er det mulig å gjennomføre en høstsprøyting med et soppmiddel. Acanto Prima og Delaro er godkjent i noen arter, se … Les mer