Årsmøte i Aust-Agder Frøavlerlag

Når: Mandag 6. mars kl 19. Sted: Reddalsveien 215, Forsøksgården NIBIO Landvik. Saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to personer til å skrive under protokollen Årsmelding for 2016 Regnskap for 2016 Kontingent og bevilgninger: Valg Framsatte forslag God servering! Faglig program: Oppsummering av avling og kvalitet på mottatt frø i 2016, v /Tor Osmund Våga og Geir Paulsen, … Les mer

Kurs i tørking av frø og korn

Vi vil gjerne invitere dere til kurs om tørker og tørking av frø og korn. Er du usikker på om garasjen kan bygges om til tørking av frø, eller planlegger du ei ny korntørke? Da passer dette kurset for deg! Bli med å lære om frø og korntørker av bygnings- og kornrådgiver Svein Ivar Ånestad fra NLR Østafjells og Alf … Les mer

En rein tresker sprer ikke ugras

Vestfold frøavlerlag har fått laget en brosjyre om reingjøring av treskere, en viktig sak for den som er avhengig av å levere en avling fri for ugras. Dessuten ser en nå at enkelte ugras, og i serdeles sett hønsehirse, sprer seg fort og blir et problem for bonden. Hønsehirse er oppe til vurdering hos Mattilsynet, det kan komme forskrifter som omhandler … Les mer

Følg med i frøengene også etter du er ferdig med høstarbeidet der

Enkelte år slik som i år blir det gode muligheter for utvikling av sopp i frøenga. Dersom høstarbeidet i enga allerede er utført kan slik angrep komme langt før det oppdages om det oppdages. I noen av artene vi frøavler er det mulig å gjennomføre en høstsprøyting med et soppmiddel. Acanto Prima og Delaro er godkjent i noen arter, se … Les mer

Pussing, bladgjødsling og insektsprøyting i hvitkløverfrøeng

Et kort referat fra hvitkløversamlingen i dag De første knoppene er synlige nå, det vil si at dersom en har planlagt med pussing av enga bør det gjøres ganske snart (i alle fall i denne enga, det er noe forskjell på utviklinga de forskjellige stedene). Vi så at det var både alsike og rødkløver tilstede, rødkløver er neppe så farlig men … Les mer

Oppdaterte Off-labeler

I menyen over med “off-label godkjenninger” vil dere finne alle skjema, tilleggsetikett og erklæring om ansvarsforhold, som skal benyttes ved bruk av midler som er tillatt brukt på off-label. Som en ser av skjema er det fremedeles ikke svar på alle søknader.

Årsmøte i Aust-Agder Frøavlerlag

Innkalling til årsmøte i Aust- Agder Frøavlerlag Årsmøtet vil bli holdt mandag 7. mars 2016 kl. 19.00 på Forsøksgården, Nibio Landvik. Saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to personer til å skrive under protokollen Årsmelding for 2015 (se vedlegg) Regnskap for 2015 (deles ut på årsmøtet) Kontingent og bevilgninger:Kontingent 2015: kr 250,- NLR Agder, godtgjørelse sekretariat kr 7.000,- … Les mer