Oppdaterte Off-labeler

I menyen over med “off-label godkjenninger” vil dere finne alle skjema, tilleggsetikett og erklæring om ansvarsforhold, som skal benyttes ved bruk av midler som er tillatt brukt på off-label. Som en ser av skjema er det fremedeles ikke svar på alle søknader.

Årsmøte i Aust-Agder Frøavlerlag

Innkalling til årsmøte i Aust- Agder Frøavlerlag Årsmøtet vil bli holdt mandag 7. mars 2016 kl. 19.00 på Forsøksgården, Nibio Landvik. Saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to personer til å skrive under protokollen Årsmelding for 2015 (se vedlegg) Regnskap for 2015 (deles ut på årsmøtet) Kontingent og bevilgninger:Kontingent 2015: kr 250,- NLR Agder, godtgjørelse sekretariat kr 7.000,- … Les mer

Godt grunnlag for frøavlingene i 2016

En tidlig vår med en passe kjølig april er gunstig for utvikling av mange frøanlegg i grasartene. Nå i slutten av februar ser vi at det er lite tele i jorda og vi forventer at veksten kan starte tidlig, og det vil være gunstig for å få store frøtopper. Vi har allerede fått spørsmål om hvor tidlig vi kan begynne … Les mer

Ny rådgivingsavtale mellom Norsk Frøavlerlag og NLR for 2016

Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Frøavlerlag har skrevet ny avtale om frøavlsrådgiving for 2016, tilsvarende avtalen for 2015. NLRs frøalvsrådgivere skal skrive og sende ut tidsaktuell rådgiving, «Frønytt», ca 25 i løpet av året. Frønytt sendes ut til alle frøavlere med e-post. Norsk Frøavlerlag støtter frøavlsrådgiverne i forhold til tiden som brukes på skriving av Frønytt. NLR skal bidra økonomisk til … Les mer

Ekstrautgave av Frønytt – Svi rødkløverfrøeng nå?

8.sept. 2015 Mange av rødkløverengene er fremdeles relativt umodne. Noen enger er angrepet av sopp og tvangsmodnet av den grunn. Normalt anbefaler vi å planlegge sviing senest 15. september. Etter dette er det ofte ustabile værforhold som gjør det vanskelig å finne lengre perioder med godt vær. Noen har allerede svidd enga og er klar til å treske i slutten … Les mer

Identifisering av myrrapp og markrapp

Med støtte fra Norsk Frøavlerlag, Felleskjøpet og Strand Unikorn har Bioforsk undersøkt forskjellene i utseende og voksemåte hos engrapp, markrapp og myrrapp for å kunne lage en sikker beskrivelse av disse artene. I de siste åra har myrrapp (Poa palustris) vært like problematisk som tunrapp og knerevehale. Alle disse artene forekommer i ca 50 % av norske engrappartier men vi … Les mer

Frøavlskonferansen ble en suksess

Frøavlerene møtte opp i stort antall til frøavlskonferanse i Tønsberg på torsdag.Bildet øverst viser Lars T Havstad i et av flere foredrag han holdt under konferansen. Fagprogrammet som Norsk Frøavlerlag hadde satt sammen fenget tydelig i frøavlsmiljøet, deltakerne kom fra Mjøsa i nord til Agder i sør, totalt 70 møtte opp. Foredragene sto Bioforsk Landvik, Graminor, Norsk Landbruksrådgiving Viken, Norsk … Les mer

Frøavlskonferanse

11.mars kl. 13.00 – 20.00 Quality Hotel Tønsberg (Oseberg), Ollebukta 3 i Tønsberg. Link til fullstendig program og informasjon: Froavlskonferanse11mars2015 Hovedtema: Pollinering av rødkløver Dyrkingsteknikk i kløver Mekaniseringsøkonomi Hvordan lykkes bedre med frøavl av rødsvingel Forsøk og undersøkelser i timotei – høsting og tørking, vekstregulering og soppsprøyting Vekstregulering og gjødsling i engsvingel, grasugras i engsvingel Markrapp og myrrapp i engrappfrøeng … Les mer

Frøkurs

Norsk Landbruksrådgiving Viken arrangerer frøkurs med planlagt oppstart 19.februar og påmeldingsfrist 11.februar. Frøavl er en viktig jordbruksproduksjon med mange aktive frøavlere i området vårt. Faglig oppdatering er viktig for å få med seg ny kunnskap, markdager og dyrkningsgrupper bidrar godt til dette men i et kurs får vi bedre mulighet til å samle det meste av ny informasjon sammen med … Les mer