Frøtreskinga er godt i gang

De tidligste artene så som engrapp, rødsvingel og engsvingel er stort sett høstet nå og de første har startet på timoteifrøengene. Så langt ser det ut til å kunne bli et bra frøår, men det skal renses og spireprosenten må være god før en kan være sikker på at det har gått  bra. I rødkløveren har det vært et yrende … Les mer