Norsk Frøavlerlag har på vegne av sine medlemmer søkt om godkjenning for bruk av de nedenfor nevnte plantevernmidler til formål utover det som går fram av midlenes ordinære etikett.  Godkjenningsstatus går fram av tabellen.  Ved godkjenning stilles det følgende betingelser for bruk :

  1. (Gjelder Off-label, ikke minor use) Brukeren må være medlem av Norsk Frøavlerlag (gjennom medlemskap i et av de lokale frøavlerlag).
  2. Bruken av midlet skal skje i samsvar med anvisningene på ordinær etikett og tilleggsetikett.
  3. Brukeren må undertegne erklæring om ansvarsforhold, og arkivere denne i sitt internkontrollsyste

Bruken av midlet skal skje i samsvar med anvisningene på ordinær etikett og tilleggsetikett. Formularene «Tilleggsetikett Off-label» og «Erklæring om ansvarsforhold» skrives ut herfra for de respektive preparater:

Dersom det er tvil om «off-label» godkjenning kan det kontrolleres på Mattilsynets side

Godkjente «minor use» finner dere på denne linken hos Mattilsynet.

PreparatDokumentGodkjent fra datoGodkjent til datoFormål
Axial Axial – ansvarserklæring Axial – tilleggsetikett bladfaks08.05.1331.12.2022Mot grasugras i frøeng av bladfaks
BASAGRAN SGTilleggsetikett Ansvarserklæring19.05.201031.12.2022Mot balderbrå og andre ugras i frøeng av kvitkløver.
DFF SC 500 (minor use)Tilleggsetikett04.10.202131.12.2022Mot frøugras i gjenlegg til grasfrøeng med eller uten korn som dekkvekst, samt i grasfrøeng i engåret.

Express + MCPA 750 flytende

MÅ SJEKKES

Tilleggsetikett

Ansvarserklæring

04.05.0931.10.2021Mot ugras i gjenlegg av rødkløverfrøeng om våren.
HUSSAR ODAnsvarserklæring Tilleggsetikett07.05.200731.12.2022Mot grasugras i frøeng av timotei og engkvein og i gjenlegg og frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel og bladfaks.
 SelectTilleggsetikett Ansvarserklæring20.03.201531.05.2024Mot tunrapp og andre grasugras om høsten etter høsting av dekkvekst i gjenlegg av kløver til frø
 Select (minor use)

Tilleggsetikett 

Vedtaksbrev

201931.05.24Select mot tunrapp og andre grasugras i gjenlegg og frøeng av sauesvingel og rødsvingel, samt i gjenlegg i kløverfrøeng
 BoxerTilleggsetikett Ansvarserklæring26.10.201531.10.2022Mot grasugras (knerevehale og tunrapp) i engsvingel
 PUMA EXTRA

 Tilleggsetikett

Ansvarserklæring

26.11.201531.12.2023Bekjempelse av floghavre i gjenlegg av kløverfrøeng med bygg eller vårhvete som dekkvekst.
 PUMA EXTRA

Tilleggsetikett

Ansvarserklæring

09.12.2015 31.12.2023Mot markrapp, knerevehale og timotei i gjenlegg og frøeng av engsvingel, rødsvingel, hybridraigras og flerårig raigras.
 Delaro Tilleggsetikett Ansvarserklæring 29.02.2016 31.07.2023  gjenlegg og frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel, og ulike arter fjellfrø (fjellrapp, fjellkvein, fjelltimotei, smyle og seterfrytle) mot rust og brunflekk om høsten, samt mot overvintringssoppene rosa snømugg, rød- og hvit grastrådkølle ved frøavl av de samme artene.
 DelaroTilleggsetikettI frøeng av rødkløver mot kløverskålsopp, kløverbrann, kløverrust og andre bladsjukdommer.
 ProlineTilleggsetikett Ansvarserklæring 27.01.2016 31.07.2023I grasfrøeng mot brunflekk, mjøldogg, rust og andre soppsykdommer
Nufarm MCPA 750 Endret til Duplusan MaxTilleggsetikett MCPA
Erklæring-om-ansvarsforhold
 03.04.2017 31.10.2023Mot rotugras i grasfrøeng