Off-label/Minor use

Norsk Frøavlerlag har på vegne av sine medlemmer søkt om godkjenning for bruk av de nedenfor nevnte plantevernmidler til formål utover det som går fram av midlenes ordinære etikett.  Godkjenningsstatus går fram av tabellen.  Ved godkjenning stilles det følgende betingelser for bruk :

  1. (Gjelder Off-label, ikke minor use) Brukeren må være medlem av Norsk Frøavlerlag (gjennom medlemskap i et av de lokale frøavlerlag).
  2. Bruken av midlet skal skje i samsvar med anvisningene på ordinær etikett og tilleggsetikett.
  3. Brukeren må undertegne erklæring om ansvarsforhold, og arkivere denne i sitt internkontrollsystem.

Bruken av midlet skal skje i samsvar med anvisningene på ordinær etikett og tilleggsetikett. Formularene «Tilleggsetikett Off-label» og «Erklæring om ansvarsforhold» skrives ut herfra for de respektive preparater:

Dersom det er tvil om godkjenning kan det kontrolleres på Mattilsynets side. Dersom linken ikke virker så se nederst på denne siden.

Preparat Dokument Godkjent fra dato Godkjent til dato Formål
Axial  Axial – ansvarserklæring Axial – tilleggsetikett bladfaks 08.05.13 31.03.2020 Mot grasugras i frøeng av bladfaks
HUSSAR OD Ansvarserklæring Tilleggsetikett 07.05.2007 31.12.2020 Mot grasugras i frøeng av timotei og engkvein og i gjenlegg og frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel og bladfaks.
BISCAYA OD 240 Tilleggsetikett Ansvarserklæring 05.04.2009 30.04.2021 Mot snutebiller i frøeng av kløver
BASAGRAN SG Tilleggsetikett Ansvarserklæring 19.05.2010 30.06.2020 Mot balderbrå og andre ugras i frøeng av kvitkløver.
Express + MCPA 750 flytende

Tilleggsetikett

Ansvarserklæring

04.05.09 31.10.2021 Mot ugras i gjenlegg av rødkløverfrøeng om våren.
 Select Tilleggsetikett Ansvarserklæring 20.03.2015 31.05.2024 Mot tunrapp og andre grasugras om høsten etter høsting av dekkvekst i gjenlegg av kløver til frø
 Select (minor use)

Tilleggsetikett 

Vedtaksbrev

2019 31.05.24 Select mot tunrapp og andre grasugras i gjenlegg og frøeng av sauesvingel og rødsvingel, samt i gjenlegg i kløverfrøeng
 Boxer Tilleggsetikett Ansvarserklæring 26.10.2015 31.10.2020 Mot grasugras (knerevehale og tunrapp) i engsvingel
 PUMA EXTRA

 Tilleggsetikett

Ansvarserklæring

26.11.2015 31.12.2021 Bekjempelse av floghavre i gjenlegg av kløverfrøeng med bygg eller vårhvete som dekkvekst.
 PUMA EXTRA

Tilleggsetikett

Ansvarserklæring

09.12.2015 31.12.2021 Mot markrapp, knerevehale og timotei i gjenlegg og frøeng av engsvingel, rødsvingel, hybridraigras og flerårig raigras.
 Delaro  Tilleggsetikett Ansvarserklæring  29.02.2016  30.07.2021   gjenlegg og frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel, og ulike arter fjellfrø (fjellrapp, fjellkvein, fjelltimotei, smyle og seterfrytle) mot rust og brunflekk om høsten, samt mot overvintringssoppene rosa snømugg, rød- og hvit grastrådkølle ved frøavl av de samme artene.
 Proline Tilleggsetikett Ansvarserklæring  27.01.2016  30.06.2021 I grasfrøeng mot brunflekk, mjøldogg, rust og andre soppsykdommer
Nufarm MCPA 750 Tilleggsetikett MCPA
Erklæring-om-ansvarsforhold
 03.04.2017  31.10.2021 Mot rotugras i grasfrøeng

Midler hvor godkjenning er gått ut men som skal fornyes søknad for  

AGIL 100 EC Tilleggsetikett        Ansvarserklæring 13.02.1012 31.12.2013 Mot kveke og andre grasarter ved frøavl av kvitkløver.

Midler som har gått ut og ikke blir søkt om ny godkjenning

Atlantis Atlantis – ansvarserklæring Atlantis – tilleggsetikett timotei 11.09.13 31.12.2019 Mot grasugras i gjenlegg av timotei til frøeng

Midler som er avslått godkjent off-label, eller der godkjenningen er gått ut: