Norsk Frøavlerlag ble stiftet 28.03.2001, og er et samarbeidsorgan for de lokale frøavlerlagene.  Forløperen for Norsk Frøavlerlag var Frøavlerlagenes Kontaktutvalg, som besto av formennene i hvert enkelt av landets syv lokale frøavlerlag:

  • Akershus og Østfold frøavlerlag
  • Aust-Agder frøavlerlag
  • Buskerud frøavlerlag
  • Hedmark og Oppland frødyrkerlag
  • Nordenfjellske frødyrkerlag
  • Telemark frøavlerlag
  • Vestfold frøavlerlag

Norsk Frøavlerlag organiserer alle landets frøavlere, og omfatter frøavl av engvekster, vekster for grøntanlegg, blomster, rotvekster, grønnsaker og annet frø til modning.

Norsk Frøavlerlag ble 04.03.2002 registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund, med organisasjonsnummer 984 027 761.