Rapporter, presentasjoner og annet fagstoff

Frøkonferansen 2019 – presentasjonene:

https://www.froavlerlaget.no/frokonferanse-2019-presentasjoner/

Rapport for treskerreingjøringsprosjektet:

Fagartikler fra NIBIO

TEMA_10-5 Sikker idenfisering av Myrrapp, markrapp og engrapp

Vekstregulering og forsommerpussing i rødkløverfrøeng. Fagartikkel til Frønytt nr 1. 2021

Nedsviing og skårlegging før høsting av kløverfrøeng. Fagartikkel til Frønytt nr 2. 2021