Frøkonferansen 2019 – presentasjonene:

https://www.froavlerlaget.no/frokonferanse-2019-presentasjoner/

Rapport for treskerreingjøringsprosjektet:

Fagartikler fra NIBIO

TEMA_10-5 Sikker idenfisering av Myrrapp, markrapp og engrapp

Frøkvelden 2022

16.mars ble Frøkvelden arrangert i Vestfold på Gjennestad VGS, frøkvelden var også tilgjengelig på Teams. Under finner du presentasjonene: