Rapporter, presentasjoner og annet fagstoff

Frøkonferansen 2019 – presentasjonene:

https://www.froavlerlaget.no/frokonferanse-2019-presentasjoner/

Rapport for treskerreingjøringsprosjektet:

Fagartikler fra NIBIO

TEMA_10-5 Sikker idenfisering av Myrrapp, markrapp og engrapp