Frømarkdag i Agder

Kart utilgjengelig

Dato/Tid
Dato(er) - torsdag-13-08-2015
18:00


Sted: Oppmøte hos Olav Nokevje, Løddesøl

Veiforklaring: Kjør til Løddesøl (408), ved krysset tar man til venstre (172) (mot Reiersøl, Furre, Nævesdal), etter 600 meter tar du til høyre, så ligger gården her. 

Tema:

  • Vurdering av høstetidspunkt
  • Innstilling av tresker
  • Tørking av frø etter høsting. Vi ser på den nye tørka til Olav
  • FK informerer
  • Annet aktuelt

 

Velkommen til alle og spesielt til nye dyrkere!

Kaffe og enkel bevertning 

Arr: «Frø i Sør» v/ Lars Havstad og Trygve Aamlid, Nibio og Astrid Gissinger, Norsk Landbruksrådgiving Agder