Årsmøte i Aust-Agder frøavlerlag

Innkalling til årsmøte i Aust- Agder Frøavlerlag

Årsmøtet vil bli holdt mandag 26. februar 2017 kl. 19.00 på Forsøksgården, NIBIO Landvik.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av to personer til å skrive under protokollen
 3. Årsmelding for 2017 (se vedlegg)
 4. Regnskap for 2017 (deles ut på årsmøtet)
 5. Kontingent og bevilgninger:Kontingent 2018: kr 300,-. NLR Agder, godtgjørelse sekretariat kr 10.000,-
 6. Forslag til nytt navn på laget: Agder Frøavlerlag.
 7. Fastsetting av godtgjørelser for styremedlemmer 2018, forslag fra valgkomiteen Kr. 3000,- til leder, kr 1500,- til styremedlemmer (uendret).
 8. Valg

Ikke på valg:

 • Styremedlemmer:
  • Thomas Rosseland (valgt inn i 2017 for 3 år)
  • Knut Lia (valgt inn i 2016 for 3 år)
 • Valgkomiteen:
  • Olav Nokevje, valgt inn i 2016 for 3 år
  • Jan Terje Håkedal, valgt inn i 2017 for 3 år.

Valgkomiteen sitt forslag kommer på årsmøtet.

God servering!

Faglig program:

 • Oppsummering av avling og kvalitet på mottatt frø i 2017, v/Tor Osmund Våga og Geir Paulsen, FKRA
 • Nytt fra frøavlsforskningen v/Trygve Aamlid og Lars T. Havstad, Bioforsk Øst. Avd. Landvik

Vi håper på godt fremmøte og ønsker alle medlemmer vel møtt!

Hilsen styret i Aust-Agder Frøavlerlag