Frøkveld 2021

Husk frøkveld – Teams mandag 22. mars kl 19.00 – Norsk Frøavlerlag inviterer Sist år ble det gjennomført en «frøkveld» som webinar på Teams med erfaringer og resultater fra foregående sesong. Den gangen var det i utgangspunktet en avtale med NIBIO (Lars og Trygve) om et fysisk møte for frøavlere i Vestfold Frøavlerlag, men på grunn av koronasituasjonen ble det … Les mer

Frøkurs

Vestfold Frøavlerlag inviterer til frøkurs torsdag 22. oktober kl 9.30-15.30 på Vindfjelltunet. Program første dag: Etablering, ugrasbekjempelse, gjødsling og vekstregulering. Lars T Havstad og Trygve Aamlid fra NIBIO og frøavlsrådgivere i NLR Viken er foredragsholdere på den første kursdagen. Kurset er planlagt gjennomført med flere kursdager hvor den første blir 22. oktober. Kurset støttes av RK-midler fra Vestfold og Telemark … Les mer