Identifisering av myrrapp og markrapp

Med støtte fra Norsk Frøavlerlag, Felleskjøpet og Strand Unikorn har Bioforsk undersøkt forskjellene i utseende og voksemåte hos engrapp, markrapp og myrrapp for å kunne lage en sikker beskrivelse av disse artene.

I de siste åra har myrrapp (Poa palustris) vært like problematisk som tunrapp og knerevehale. Alle disse artene forekommer i ca 50 % av norske engrappartier men vi har ikke hatt god beskrivelse av artene slik at vi har sikkert klart å bestemme artene i felt.

Last ned vedlegget, Tema 10-5, som gir en god beskrivelse av artene: TEMA_10-5.