Nye frøpriser for frøåret 2015

RødsvingelNorsk Frøavlerlag og frøforretningene kom til enighet om nye frøpriser for frø avlet i 2015. Listen med de nye prisene finner du i menyen ovenfor «Frøpriser» og «Frøpriser 2015» (oppdatert 14.07.15).