Årsmøte i Aust-Agder Frøavlerlag

Når: Mandag 6. mars kl 19.

Sted: Reddalsveien 215, Forsøksgården NIBIO Landvik.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av to personer til å skrive under protokollen
  3. Årsmelding for 2016
  4. Regnskap for 2016
  5. Kontingent og bevilgninger:
  6. Valg
  7. Framsatte forslag

God servering!

Faglig program:

  • Oppsummering av avling og kvalitet på mottatt frø i 2016, v /Tor Osmund Våga og Geir Paulsen, FKRA
  • Nytt fra frøavlsforskningen v/ Trygve Aamlid og Lars T. Havstad, Bioforsk Øst. Avd. Landvik

Vi håper på godt fremmøte og ønsker alle medlemmer vel møtt!

Hilsen styret i Aust-Agder Frøavlerlag