MCPA i grasfrøeng mot tistel

Mattilsynet har godkjent søknaden fra Norsk Frøavlerlag om bruk av MCPA i grasfrøeng mot tistel. Tilleggsetikett og skjema for ansvarsforhold legges ut på nettsiden her sammen med øvrige off-label etiketter når justert etikett er godkjent. Dette vil ligge klart i god tid til det er aktuelt å benytte denne godkjenningen