Frøavlskonferansen ble en suksess

Frøavlerene møtte opp i stort antall til frøavlskonferanse i Tønsberg på torsdag.Bildet øverst viser Lars T Havstad i et av flere foredrag han holdt under konferansen. Fagprogrammet som Norsk Frøavlerlag hadde satt sammen fenget tydelig i frøavlsmiljøet, deltakerne kom fra Mjøsa i nord til Agder i sør, totalt 70 møtte opp. Foredragene sto Bioforsk Landvik, Graminor, Norsk Landbruksrådgiving Viken, Norsk … Les mer

Frøavlskonferanse

11.mars kl. 13.00 – 20.00 Quality Hotel Tønsberg (Oseberg), Ollebukta 3 i Tønsberg. Link til fullstendig program og informasjon: Froavlskonferanse11mars2015 Hovedtema: Pollinering av rødkløver Dyrkingsteknikk i kløver Mekaniseringsøkonomi Hvordan lykkes bedre med frøavl av rødsvingel Forsøk og undersøkelser i timotei – høsting og tørking, vekstregulering og soppsprøyting Vekstregulering og gjødsling i engsvingel, grasugras i engsvingel Markrapp og myrrapp i engrappfrøeng … Les mer