Frøavlskonferanse

11.mars kl. 13.00 – 20.00 Quality Hotel Tønsberg (Oseberg), Ollebukta 3 i Tønsberg. Link til fullstendig program og informasjon: Froavlskonferanse11mars2015 Hovedtema: Pollinering av rødkløver Dyrkingsteknikk i kløver Mekaniseringsøkonomi Hvordan lykkes bedre med frøavl av rødsvingel Forsøk og undersøkelser i timotei – høsting og tørking, vekstregulering og soppsprøyting Vekstregulering og gjødsling i engsvingel, grasugras i engsvingel Markrapp og myrrapp i engrappfrøeng … Les mer

Frøkurs

Norsk Landbruksrådgiving Viken arrangerer frøkurs med planlagt oppstart 19.februar og påmeldingsfrist 11.februar. Frøavl er en viktig jordbruksproduksjon med mange aktive frøavlere i området vårt. Faglig oppdatering er viktig for å få med seg ny kunnskap, markdager og dyrkningsgrupper bidrar godt til dette men i et kurs får vi bedre mulighet til å samle det meste av ny informasjon sammen med … Les mer

Endring i “Off-label” bruk av Stereo i frøeng

Norsk Frøavlerlag har en Off-label tillatelse for bruk av soppmidlet Stereo 312,5 EC i frøeng av timotei og engsvingel. Stereo 312,5 EC har fått endret godkjenningsperiode. Godkjenning gjelder fram til 31.12.2015. Importør kan selge Stereo ut 2015 Detaljforhandler kan selge Stereo ut 2016 Stereo kan brukes ut 2017 Denne endringen får også betydning for off-labeltillatelser, selv om det på disse står … Les mer

Godkjenning av frøgjenlegg

I gjenleggsåret gis det et arealtilskudd for engrapp (700 kr/daa), rødsvingel (500 kr/daa), sauesvingel (700 kr/daa), bladfaks (500 kr/daa), strandrør(400 kr/daa), krypkvein(500 kr/daa) og økologisk engsvingel (300 kr/daa). Kravet for tilskuddet er at gjenlegget er tilfredsstillende ved innvintring med hensyn til plantebestand og ugrasinnhold. Kontroll for godkjenning starter i disse dager og det er fylkesmannens landbruksavdeling som gjennomfører kontrollene. Noen … Les mer