Frøkurs

Vestfold Frøavlerlag inviterer til frøkurs torsdag 22. oktober kl 9.30-15.30 på Vindfjelltunet.

Program første dag: Etablering, ugrasbekjempelse, gjødsling og vekstregulering.

Lars T Havstad og Trygve Aamlid fra NIBIO og frøavlsrådgivere i NLR Viken er foredragsholdere på den første kursdagen.

Kurset er planlagt gjennomført med flere kursdager hvor den første blir 22. oktober. Kurset støttes av RK-midler fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, Vestfold Frøavlerlag og av NLR innovasjon. Frøavlere i Vestfold og Telemark inviteres. Kursavgift er kr 300 pr person pr kursdag.

Vindfjelltunet ligger langs RV 32, Skiensveien, mellom Steinsholt og Siljan.

Sett av torsdag 22. oktober for faglig påfyll.

Påmelding innen 21. oktober kl 8.00: Link for påmelding til frøavlskurs