Ekstrautgave av Frønytt – Svi rødkløverfrøeng nå?

8.sept. 2015

Mange av rødkløverengene er fremdeles relativt umodne. Noen enger er angrepet av sopp og tvangsmodnet av den grunn. Normalt anbefaler vi å planlegge sviing senest 15. september. Etter dette er det ofte ustabile værforhold som gjør det vanskelig å finne lengre perioder med godt vær.

Noen har allerede svidd enga og er klar til å treske i slutten av uka, det er bra. Men mange hadde planlagt å svi i disse dager og treske tidlig i neste uke. Nå ser det ut for at vi har fått et kraftig værskifte, og det blir solid regnvær over hele Østlandet fra og med lørdag/søndag. Dette var jo høyst uheldig for de av dere som har planlagt sviing og tresking.

Fra sviing til tresking kan det i noen tilfeller være nok med 3-4 dager, men i de aller fleste tilfeller er det nødvendig med ca en uke. Etter sviing bør det heller ikke gå mer enn ca to uker til tresking, da frøet kan begynne å drysse og gro.

En spørreundersøkelse blant rødkløveravlere i Vestfold i Vestfold Forsøksring i 2010 viste at vi har en svakt fallende avling ved utsatt tresking, men at det er fullt mulig å få gode avlinger selv om man tresker sent, helt ut i oktober. Når det gjaldt tresketid etter sviing falt avlingen ganske hurtig når tiden mellom sviing og tresking oversteg 14-16 dager.

Vi kan ikke spå hvor lenge det varslede regnværet vil vare, men langtidsvarselet sier foreløpig fra lør/søn til og ut perioden, dvs minst t.o.m. onsdag/torsdag neste uke. For de av dere som ikke har svidd enga allerede, anbefaler vi derfor å vente med sviing til etter det varslede regnværet. Følg godt med på værvarselet denne uka. Alternativt kan det, dersom det viser seg at det blir kortvarig/mindre regn enn varslet, bli aktuelt å svi enga i slutten av uka, før regnet setter inn, og så treske når det tørker opp igjen.

Lykke til!

Mvh
Silja Valand
Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells