Endring i «Off-label» bruk av Stereo i frøeng

Norsk Frøavlerlag har en Off-label tillatelse for bruk av soppmidlet Stereo 312,5 EC i frøeng av timotei og engsvingel. Stereo 312,5 EC har fått endret godkjenningsperiode. Godkjenning gjelder fram til 31.12.2015.

  • Importør kan selge Stereo ut 2015
  • Detaljforhandler kan selge Stereo ut 2016
  • Stereo kan brukes ut 2017

Denne endringen får også betydning for off-labeltillatelser, selv om det på disse står en lenger godkjenningsperiode så gjelder de kun innenfor godkjenningsperioden for midlet. En innkortet godkjenningsperode for midlet gir en innkortet off-labeltillatelse også. I praksis får dette betydning for bruken i frøeng av timotei og engsvingel.