Fagartikler og rapporter

Fagartiklene som NIBIO Landvik (Lars og Trygve) har bidratt med finner du på under menyen “Fag, rapporter m.v.”.

Lars og Trygve har skrevet fem fagartikler for Norsk Frøavlerlag i år, disse er sendt ut med Frønytt, men også lagret på nettsiden til Norsk Frøavlerlag (det er her). Link direkte til artiklene: denne linken.