Følg med i frøengene også etter du er ferdig med høstarbeidet der

Enkelte år slik som i år blir det gode muligheter for utvikling av sopp i frøenga. Dersom høstarbeidet i enga allerede er utført kan slik angrep komme langt før det oppdages om det oppdages. I noen av artene vi frøavler er det mulig å gjennomføre en høstsprøyting med et soppmiddel. Acanto Prima og Delaro er godkjent i noen arter, se under off-label i menyen her.

rust_i_rapp_sept-2016

Rustangrep i engrapp

.