Frøavlskonferansen ble en suksess

Frøavlerene møtte opp i stort antall til frøavlskonferanse i Tønsberg på torsdag.Bildet øverst viser Lars T Havstad i et av flere foredrag han holdt under konferansen.

Fagprogrammet som Norsk Frøavlerlag hadde satt sammen fenget tydelig i frøavlsmiljøet, deltakerne kom fra Mjøsa i nord til Agder i sør, totalt 70 møtte opp.

Foredragene sto Bioforsk Landvik, Graminor, Norsk Landbruksrådgiving Viken, Norsk Frøavlerlag og frøavler Hans Johan Kjølsrød for. Fagtema spente fra foredling av rødkløver til  dyrkingsteknikk i frø, mekansieringsøkonomi og til tollvern. Bildet nederst viser en lydhør forsamling.

Med en så vellykket konferanse er det klart at den vil gjentas, frøavlerlaget ønsker å holde konferanse hvert fjerde år. For å holde aktivitetene oppe i årene i mellom skal det arrangeres frøtur om to år, dersom dette også kan gjentas hvert fjerde år vil en ha to store frøhappeninger hvert annet år.

Norsk Frøavlerlags sekretær gjennom 14 år, Helge Oskarsen, ledet møte med stødig hånd og dette var siste jobben for frøavlerlaget før han lar nye krefter slippe til. Etter frøavlskonferansen ble Helge hedret med festmiddag og taler. Ny sekretær for Norsk Frøavlerag er Jon Midtbø fra Bø i Telemark, en erfaren frøavler som kjenner organisasjonen godt.