Frømodning i rødkløver

Last ned artikkel om frømodning rødkløver: Frømodning hos rødkløver til Frønytt

Fra Trygve Aamlid, NIBIO Landvik, har vi fått den vedlagte artikkelen (se linken over) om frømodning i rødkløver, svært aktuelt tema nå like før nedsviing av rødkløver.

I artikkelen går det fram at rødkløver har spiredyktige frø, 85 %, to uker etter pollinering og spireevnen fortsetter å øke fram til innmatingen er ferdig med maksimal frøvekt etter 22-24 dager etter pollinering.

Ved mye regn i modningstida går spireevnen betydelig ned i siste del av modningsfasen. Frøet mister den rødfiolette fargen under de fuktige forholdene og blir mer brune. Frø med stor andel fiolett farge er altså et tegn på god kvalitet mht spireevne.

Når en svir eller skårlegger enga stopper innmatinga ganske fort opp og en oppnår ikke videre mating av frøa. Frø med grønnskjær vil også bidra til frøavlinga, de har spireevne og når de er tørre tåler de treskinga, men disse frøene vil være mer utsatte for å miste spireevnen om det blir mye regn etter sviing.

Trygve avslutter med å poengtere at det er viktigere at vanninnholdet i loa ved tresking er lavt enn at det blir svidd ved 50, 60 eller 70 % modne hoder.

God lesing!

Rødkløverfrøavlere og andre interesserte, vi treffes vel ved tresksamlingen om noen dager?