Godkjenning av frøgjenlegg

Tunrapp

Blomstrende tunrapp i rappgjenlegget

I gjenleggsåret gis det et arealtilskudd for engrapp (700 kr/daa), rødsvingel (500 kr/daa), sauesvingel (700 kr/daa), bladfaks (500 kr/daa), strandrør(400 kr/daa), krypkvein(500 kr/daa) og økologisk engsvingel (300 kr/daa). Kravet for tilskuddet er at gjenlegget er tilfredsstillende ved innvintring med hensyn til plantebestand og ugrasinnhold. Kontroll for godkjenning starter i disse dager og det er fylkesmannens landbruksavdeling som gjennomfører kontrollene.

Noen ganger kan det være tvil om et gjenlegg tilfredsstiller kravene til å kunne godkjennes, antall planter/kvm er vesentlig. Sjøl om en ikke har et ideelt planteantall kan tynne bestander være tilfredstillende. For de fleste artene er et antall på 100 pl/kvm ønsket, men det halve og noen ganger mindre en det også kan være godt nok. Særlig for arter som tettes igjen ved stengelutløpere vil ei tynn eng det første året få optimal tetthet det neste føråret.

Når det gjelder ugras er det viktig å kjenne til hvordan ugras opptrer. Tunrapp i store mengder i engrapp og rødsvingel er ikke ønskelig, dersom tunrappen rekker å blomstrer om høsten vil den dø ut i løpet av vinteren og ikke nødvendigvis være noe stort problem i frøåret. Flere arter ugras kan danne tette bestander som hemmer veksten av frøenga, mange av disse er sommerettårige og vil ikke være skadelig i frøåret, det gjelder for eksempel jordrøyk.

Ta gjerne kontakt med frøavlsrådgiver i NLR enheten nær deg om du ønsker å diskutere gjenlegget.