Nytt frøår nye muligheter

Nå har sikkert mange frøavlere skrevet nye kontrakter og veit litt mer hva som for håpentligvis kan høstes neste år. Med et litt uforutsigbart klima som bakgrunn er Norsk frøavlerlag med å støtte prosjektet “Frøtap” som styres av NIBIO hvor en skal se på hvordan en kan oppnå mer stabile avlinger under mer ustabile værforhold. Bildet under med tresking av timotei med stripperskjærebord er fra høsting av forsøk i dette prosjektet.

Tresking av timotei med Shelbourne stripperheader
Tresking av timotei med stripperheader.

Vi håper dette prosjektet og andre prosjekter og forsøk som Norsk frøavlerlag er med å støtte skal bidra til at det Norske landbruket i størst mulig grad kan få det såfrøet en har behov fro fra Norske frøenger. Dessuten må en ta med at det også frøavles såfrø av svært gode sorte til grøntanlegg, det gjelder blant annet rødsvingelsortene Frigg, Linda og Lystig og etterhvert Lykke, så har vi engkveinsortene Leirin og Nor. Hundekveinsorten Nordlys er også en plensort. Bildet til slutt er fra forsøk med gjødsling og veksteregulering i Linda.

Forsøk i Linda rødsvingel