Oppdaterte Off-labeler

I menyen over med “off-label godkjenninger” vil dere finne alle skjema, tilleggsetikett og erklæring om ansvarsforhold, som skal benyttes ved bruk av midler som er tillatt brukt på off-label.

Som en ser av skjema er det fremedeles ikke svar på alle søknader.