Soppbekjemping i frøeng om høsten

Sjekk om det er behov for å behandle frøenga med soppmiddel, nå. Dersom det er mye plantemasse kan den være utsatt for soppangrep. I engrapp, rødsvingel, sauesvingel og i fjellfrøartene kan du benytte 70 ml Delaro/daa for å bekjempe overvintringssopp, mjøldokk og rust. Se tilleggsetiketten under «off-label godkjenninger». Midlet er administrativt forlenget godkjenning til 31.07.2021. På tilleggsetikett er det nevnt mulighet for bruk av Acantor Prima, det er ikke lenger riktig siden det midlet ikke lenger er godkjent.