Tabell slagerhastighet og husk markdagen

Ved frøtresking er det viktig å benytte riktig slagerhastighet, for stor hastighet skader spireevnen. Vedlagt finner dere en tabell over slagerhastigheter i forhold til slager diameter, en altså også være sikker på hvilken diameter slager på egen hastighet har. I første kolonne er det lagt inn diameter på forsøktresker, neppe særlig aktuelt for andre oss i NLR.

Her er slagertabellen:
Tabell-slagerhastighet

Markdag frøtresking

Velkommen til markdag i frøtresking torsdag 27. juli på Kjølsrød, Revetal kl 9.00

Aage Bergan fra Bergan Maskinsalg AS kommer med gode råd og veiledninger, en lokal tresker brukes til intruksjonene. Dersom været og frømodningen tillater det så vil vi reise ned i en naboeng med engsvingel og se og disktuere innstilling av tresker i praksis.

Dersom det passer i forhold til tresking så vil den nye treskeren på Kjølsrød være kunne tas i øyesyn, det er en Claas rotortresker.

Matserving: det grilles

Felleskjøpets såkorndyrkerlag er også inviteret og vil fortsette etter mat med eget program med bl. tørker, hønsehirse og ut å kikke på et felt med vekstregulering i Mirakel vårhvete, det er sendt ut eget program.