Velkommen til markdag i Vestfold frøavlerlag!

Velkommen til Årets markdag for NLR Viken og Vestfold frøavlerlag tirsdag 18. juni. Kl 18.00. Alle frøavlere inviteres til Vestfold!

Vi starter i raigrasfrøeng kl. 18 hos Per-Asbjørn og Anne Andvik, Ramnesveien 817. Parkering i tunet.

Markdagen fortsetter og avsluttes hos Trond Stange, Tinghaugveien 26. Ramnes

  • Tema
  •  Raigrasfrøeng
  •  Direktesåing av høstraps etter engrappfrøeng
  •  Høstraps
  •  Visning av nytt skjærebord (https://www.shelbourne.com/harvest/stripper-header/rsd/#&gid=2&pid=1 ) for frøhøsting som Ole Arne Hotvedt har kjøpt for bruk i Norskfrøavlerlags prosjekt sammen med NIBIO.
  •  Forskjellige sorter av høstkorn med og uten sprøyting mot overvintringssopp
  • Vårkorn
  • Og ikke minst blir det jordbær og is!
  • Ta med noe å sitte på
  • Velkommen