Zypar kan benyttes mot ugras i grasfrøgjenlegg

Zypar er godkjent på minor use etikett i gjenlegg til grasfrøeng 😊

Mattilsynet har nettopp godkjent søknaden om å få benytte Zypar i «bruksområde av mindre betydning», altså det som vi ofte kaller minor use.

Zypar inneholder florasulam som mange kjenner fra tidligere i Primus, det andre aktivstoffet er Halauksifen som også finnes Pixxaro. Med muligheten til å benytte Zypar får vi et preparat som er særlig effektivt mot balderbrå (ikke SU-resistent balderbrå), Jordrøyk, storkenebb, rødtvetann, då, vassarve (også SU-resistent) balderbrå, kamille og meldestokk for å nevne noen. Grasarter er det ingen effekt mot. Husk på at en kan ikke bruke Zypar om en benytter havre som dekkvekst.

Så snart Mattilsynet har lagt ut tilleggsetiketten (som ble sendt inn i går etter justeringer) kan midlet benyttes. For å benytte midler som har en slik godkjenning hvor det omsøkte bruksområdet står på vanlige etikett må en ha tilleggsetikett. For alle minor use godkjenninger finner en tilleggsetiketten hos Matilsynet på nettsiden https://www.mattilsynet.no/plantevernmidler/minoruse.asp. For å benytte de gamle «off-label» som fremdeles gjelder i frøavl så finner dere tilleggsetikett her på nettsiden til Norsk Frøavlerlag: https://www.froavlerlaget.no/off-label-godkjenninger/