En rein tresker sprer ikke ugras

Vestfold frøavlerlag har fått laget en brosjyre om reingjøring av treskere, en viktig sak for den som er avhengig av å levere en avling fri for ugras. Dessuten ser en nå at enkelte ugras, og i serdeles sett hønsehirse, sprer seg fort og blir et problem for bonden. Hønsehirse er oppe til vurdering hos Mattilsynet, det kan komme forskrifter som omhandler … Les mer

lenker

Såvarefirma NIBIO frøforretning Felleskjøpene Strand Unikorn Plantevern Vips-landbruk Plantevernguiden Mattilsynet – Godkjente kjemiske preparater Mattilsynet Godkjente Off-label Forskning NIBIO Norges Forskningsråd Nordiske Jordbruksforskeres Forening (NJF) Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landruksrådgiving Frøavlsveiledninger Norge: NIBIO Landvik konvensjonell og økologisk Sverige: Svensk Raps Danmark: DSV frø (tidligere Hunsballe frø) Danmark: DLF Trifolium  Planteforedling Graminor Lantmännen Seed (tidligere Svalöf Weibull) DLF Trifolium Myndigheter Mattilsynet Landbruksdirektoratet … Les mer