En rein tresker sprer ikke ugras

Vestfold frøavlerlag har fått laget en brosjyre om reingjøring av treskere, en viktig sak for den som er avhengig av å levere en avling fri for ugras. Dessuten ser en nå at enkelte ugras, og i serdeles sett hønsehirse, sprer seg fort og blir et problem for bonden. Hønsehirse er oppe til vurdering hos Mattilsynet, det kan komme forskrifter som omhandler dette ugraset. Vestfold Frøavlerlag har invitert seg sjøl til Mattilsynet, noe som Mattilsynet var glad for at bransjen sjøl tar initiativ til å gjøre noe med problemet.

Les brosjyren under, det nyttig, om ikke annet så som inspirasjon til å få gjort denne jobben ordentlig. Ta gjerne å oppfordre andre til å ta reingjøringsjobben seriøst. Tidligere var det en godkjenningsordning for reingjorte treskere som skulle ut i storfrøa grasarter, Ragnar Lensberg som var autorisert for å godkjenne treskerene benyttet skjema som dere finner på siste side i brosjyren.

Unngå spredning av floghavre og hønsehirse med god treskerreingjøring