Frøavlskonferanse

11.mars kl. 13.00 – 20.00
Quality Hotel Tønsberg (Oseberg), Ollebukta 3 i Tønsberg.

Link til fullstendig program og informasjon: Froavlskonferanse11mars2015

Hovedtema:

 • Pollinering av rødkløver
 • Dyrkingsteknikk i kløver
 • Mekaniseringsøkonomi
 • Hvordan lykkes bedre med frøavl av rødsvingel
 • Forsøk og undersøkelser i timotei – høsting og tørking, vekstregulering og soppsprøyting
 • Vekstregulering og gjødsling i engsvingel, grasugras i engsvingel
 • Markrapp og myrrapp i engrappfrøeng
 • Forskrifter – pristilskudd
Foredragsholdere:

 • Lars T. Havstad, Bioforsk Landvik
 • Trygve S. Aamlid, Bioforsk Landvik
 • Helga Amdahl, Graminor
 • Torgeir Tajet, Norsk Landbruksrådgiving Viken
 • John Ingar Øverland, Norsk Landbruksrådgiving Viken
 • Hans Johan Kjølsrød, tidligere frøavler
 • Norsk Frøavlerlag

Deltakeravgift kr 400,-
Påmelding kan gjøres til følgende:

Påmeldingsfrist: onsdag 4.mars

Arrangør: Norsk Frøavlerlag i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og Bioforsk Øst Landvik

Konferansen er støttet av:
Norsk Frøavlerlag, Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder, Strand Unikorn