Frøkurs

Norsk Landbruksrådgiving Viken arrangerer frøkurs med planlagt oppstart 19.februar og påmeldingsfrist 11.februar.

Frøavl er en viktig jordbruksproduksjon med mange aktive frøavlere i området vårt. Faglig oppdatering er viktig for å få med seg ny kunnskap, markdager og dyrkningsgrupper bidrar godt til dette men i et kurs får vi bedre mulighet til å samle det meste av ny informasjon sammen med god gammel lærdom. NLR Viken inviterer derfor til kurs i frøavl med 4 samlinger, totalt 20 timer.
Kurset er spesielt nyttig for nye frøavlere, men vi mener at alle, også de med erfaring, har god nytte av å delta.
Kursplanen er ikke helt «spikret» men vil bli omtrent som vist under.

Kursdag 1 19.februar (ved Bioforsk Landvik): Sted Gjennestadtunet kl 9.30 – 15.30
•    Krav til dyrkingsplassen (jord og ugras) – krav for danning av frøanlegg – gjenlegget
•    Gjødsling
•    Vekstregulering

Kursdag 2, 18. mars Sted: Gjennestadtunet + utferd til tørker
•    Tørker til frø, krav til tørka, egnethet for frø med mer, Odd Arne Evju Felleskjøpet
•    Nye resultater fra tørkeforsøk, John Ingar Øverland
•    Utferd for å se forskjellige tørkeløsninger, sats- og kjøretørker

Kursdag 3, 25.mars
•    Klargjøring og reingjøring av treskere til frø, Jørn Hundsal.
o    (Har noen en tresker som ikke er ferdig klargjort før sesongen og som vi kan bruke til demo for reingjøring/klargjøring?)

Kursdag 4 Foreløpig plan- kan bli gjennomført til høsten
•    Krav til såvare ved Mattilsynet, Pia Borg
•    Frørensing og utfordringer med forskjellig ugrasarter
•    Ugrasbekjemping, ved NLR Viken, John Ingar Øverland
•    Skadedyr og sopp, ved NLR Viken, John Ingar Øverland

 

Deltakeravgift kr 2000 for hele kurset eller kr 700 pr kursdag om en ikke har mulighet til å delta på hver kurssamling.

Påmelding til John Ingar Øverland, NLR Viken, mob 95880143 eller e-post john.ingar.overland@nlr.no

Husk påmeldingsfrist 11.februar – helst i god tid før det.