Ny rådgivingsavtale mellom Norsk Frøavlerlag og NLR for 2016

Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Frøavlerlag har skrevet ny avtale om frøavlsrådgiving for 2016, tilsvarende avtalen for 2015. NLRs frøalvsrådgivere skal skrive og sende ut tidsaktuell rådgiving, «Frønytt», ca 25 i løpet av året. Frønytt sendes ut til alle frøavlere med e-post. Norsk Frøavlerlag støtter frøavlsrådgiverne i forhold til tiden som brukes på skriving av Frønytt. NLR skal bidra økonomisk til at frøavlsrådgiverne holdes faglig oppdaterte. Avtalen finner du her: Samarbeidsavtale-2016