Godt grunnlag for frøavlingene i 2016

Pussing-brenning

Forsøk med pussing og brenning av daugras i engsvingelfrøeng 16.april 2002

En tidlig vår med en passe kjølig april er gunstig for utvikling av mange frøanlegg i grasartene. Nå i slutten av februar ser vi at det er lite tele i jorda og vi forventer at veksten kan starte tidlig, og det vil være gunstig for å få store frøtopper.

Vi har allerede fått spørsmål om hvor tidlig vi kan begynne å pusse/brenne daugras i engsvingelfrøeng, det forteller om lite snø på engene. Så snart det er kjørbart er det trygt å pusse eller å brenne, vi regner ikke med at det vil kunne bli så streng kulde at det vil gi frostskade. Forsøk som er gjort med pussing og brenning engsvingelfrøeng viste at det var svært lønnsomt å fjerne daugrasset. Avlingsøkningene var ca 20 % for å brenne daugraset og ca 15 % for å pusse det med beitepusser/halmsnitter.