Følg med i frøengene også etter du er ferdig med høstarbeidet der

Enkelte år slik som i år blir det gode muligheter for utvikling av sopp i frøenga. Dersom høstarbeidet i enga allerede er utført kan slik angrep komme langt før det oppdages om det oppdages. I noen av artene vi frøavler er det mulig å gjennomføre en høstsprøyting med et soppmiddel. Acanto Prima og Delaro er godkjent i noen arter, se … Les mer

Pussing, bladgjødsling og insektsprøyting i hvitkløverfrøeng

Et kort referat fra hvitkløversamlingen i dag De første knoppene er synlige nå, det vil si at dersom en har planlagt med pussing av enga bør det gjøres ganske snart (i alle fall i denne enga, det er noe forskjell på utviklinga de forskjellige stedene). Vi så at det var både alsike og rødkløver tilstede, rødkløver er neppe så farlig men … Les mer

Oppdaterte Off-labeler

I menyen over med “off-label godkjenninger” vil dere finne alle skjema, tilleggsetikett og erklæring om ansvarsforhold, som skal benyttes ved bruk av midler som er tillatt brukt på off-label. Som en ser av skjema er det fremedeles ikke svar på alle søknader.

Årsmøte i Aust-Agder Frøavlerlag

Innkalling til årsmøte i Aust- Agder Frøavlerlag Årsmøtet vil bli holdt mandag 7. mars 2016 kl. 19.00 på Forsøksgården, Nibio Landvik. Saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to personer til å skrive under protokollen Årsmelding for 2015 (se vedlegg) Regnskap for 2015 (deles ut på årsmøtet) Kontingent og bevilgninger:Kontingent 2015: kr 250,- NLR Agder, godtgjørelse sekretariat kr 7.000,- … Les mer

Godt grunnlag for frøavlingene i 2016

En tidlig vår med en passe kjølig april er gunstig for utvikling av mange frøanlegg i grasartene. Nå i slutten av februar ser vi at det er lite tele i jorda og vi forventer at veksten kan starte tidlig, og det vil være gunstig for å få store frøtopper. Vi har allerede fått spørsmål om hvor tidlig vi kan begynne … Les mer

Ny rådgivingsavtale mellom Norsk Frøavlerlag og NLR for 2016

Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Frøavlerlag har skrevet ny avtale om frøavlsrådgiving for 2016, tilsvarende avtalen for 2015. NLRs frøalvsrådgivere skal skrive og sende ut tidsaktuell rådgiving, «Frønytt», ca 25 i løpet av året. Frønytt sendes ut til alle frøavlere med e-post. Norsk Frøavlerlag støtter frøavlsrådgiverne i forhold til tiden som brukes på skriving av Frønytt. NLR skal bidra økonomisk til … Les mer

Ekstrautgave av Frønytt – Svi rødkløverfrøeng nå?

8.sept. 2015 Mange av rødkløverengene er fremdeles relativt umodne. Noen enger er angrepet av sopp og tvangsmodnet av den grunn. Normalt anbefaler vi å planlegge sviing senest 15. september. Etter dette er det ofte ustabile værforhold som gjør det vanskelig å finne lengre perioder med godt vær. Noen har allerede svidd enga og er klar til å treske i slutten … Les mer